นายกฯลงพื้นที่ติดตามภัยแล้ง "สุรินทร์-บุรีรัมย์" พรุ่งนี้