"ประท้วงฮ่องกง" ฉุดส่งออกไทย 500-900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ