สามีเมาคลั่งแทงภรรยาดับ คว้ามีดบุก รพ.ไล่ฟันตร. หวังโดนยิงตายตามกันไป