ผอ.โรงเรียนคืนเงินทุนเด็กแล้ว อ้างจริงๆต้องเหลือแค่ 200