กรมศิลป์ฯ แจง แนวสายเคเบิ้ลรอบวัดไชยฯ เลี่ยงผลกระทบ