ตั้ง “แรมโบ้อีสาน” นั่ง กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ