พบถุงยางอนามัยเกลื่อนเขาพระตำหนัก หวั่นกลายเป็นแหล่งมั่วสุม