ม็อบฮ่องกงยื่นคำขาดต่อผู้บริหารฮ่องกง เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ตอบสนองข้อเรียกร้อง