“เศรษฐกิจใหม่”  แถลงยืนยัน ไม่ย้ายขั้วร่วมรัฐบาล แต่รับอึดอัด