“เศรษฐกิจใหม่” แถลงยืนยัน ไม่ย้ายขั้วร่วมรัฐบาล แต่รับอึดอัด