ส.ส.เสรีรวมไทย ติงนายกฯไม่สวมชุดปลอดเชื้อเข้าห้องผ่าตัด