“จุรินทร์” สั่ง โรงสี-ผู้ค้า แจ้งสต๊อก “ข้าวเหนียว”ป้องกันการกักตุน