พบคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จเฉลี่ยวัน 10-12 ราย เป็นชายมากกว่าหญิง 4 เท่า