เตือนดื่ม “ชานมไข่มุก”บ่อย เสี่ยงโรคอ้วน-เบาหวาน-หัวใจ