คารวะน้ำใจไกด์หนุ่มเนปาล! นำค่าจ้างซื้อยาช่วยผู้ประสบภัย (คลิป)