อุตตมชี้แจงไม่ทำตามสัญญา "ลดภาษีบุคคลธรรมดา 10%" แบบที่เคยหาเสียงไว้