“เจ้าสัวซีพี" ลงโฆษณา นสพ.ฮ่องกง เรียกร้องสันติสุข