กทม. เตรียมความพร้อม เส้นทางเสด็จฯเลียบพระนคร ทางชลมารค