ราชกิจจาฯ เผยกฎกระทรวงฯ ห้าม นร.-นศ. “ทะเลาะวิวาท-แต่งโป๊-ชู้สาว” ในสถานศึกษา