พายุ“คาจิกิ” จ่อคิวเข้าไทย  แจง “พายุเหล่งเหลง” ไม่กระทบไทย