ในหลวงเสด็จฯ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีฉัตรมงคลครบรอบ 65 ปี