ครอบครัว “บิลลี่” ถาม “ไปทำอะไรให้เจ็บปวดถึงขั้นเอาชีวิต