ชาวบ้านเขื่องใน ลุยน้ำท่วมเก็บภาพบ้าน นำไปเบิกเงินเยียวยารัฐ