วิศวกร ยัน โครงสร้าง รร.โยธินฯแข็งแรง ชี้ มีปัญหาระบบสุขาภิบาล