แพทย์ผ่าตัดก้อนเนื้อในช่องท้องผู้ป่วยชาย น้ำหนัก 5 กก.