ชาวบ้าน อ.พนมไพร เดือดร้อนหนัก น้ำท่วมสูงปิดถนน ไร้ไฟฟ้าใช้