พายุ “โพดุล – คาจิกิ” แผลงฤทธิ์ ปภ.เร่งช่วย 3.5 แสนครอบครัว