นักปั่นจักรยานถูกรถชนดับ 1 เจ็บ 2 เพื่อนนักปั่นเชียงรายพะเยาร่วมอาลัย