"วิษณุ" โยน "ธรรมนัส" ตอบเอง หลังสื่อนอก พาดพิงเอี่ยวค้ายา