“ธรรมนัส” ไหว้ขอโทษ พรรคเล็ก หลังเปรียบเป็นลิงขอกล้วย