"จีน" ยัวะ "เยอรมนี" อย่ามายุ่ง หลัง รมว.ต่างประเทศพบ “โจชัว หว่อง”