สสจ.เลยพบผู้ป่วย “เนื้อเน่า”สูงเป็นอันดับ 1 ติดต่อ 3 ปีซ้อน