พฐ.เชียงใหม่ คาดไฟฟ้าลัดวงจร เหตุไฟไหม้บ้าน เสียชีวิต 3 คน