กลุ่มชาวพุทธฯ ถอนฟ้อง "อ.เฉลิมชัย –ทนายเดชา-นศ.วาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมน”