ยอดบริจาคน้ำท่วมอุบลฯทะลุ 50 ล้านหลัง“บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ไลฟ์ขอผู้ใจบุญช่วยชาวบ้าน