แทงตัดขั้วหัวใจ พ่อฉุนลูกชายขี้เมา ตามด่ารักลูกไม่เท่ากัน