คลังเชิญชวนคนไทย ออกมาเที่ยว ร่วมกัน“ชิม ช้อป ใช้”