“ลิซ่า BLACKPINK” บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 100,000 บาท