“บิณฑ์” ลั่นไม่มีใครบังคับ มาด้วยใจ อวยเชียร์ “ลุงตู่” มาตลอด