วิปฝ่ายค้าน ยอมปรับเวลาอภิปรายปมถวายสัตย์ หลังคณะรัฐมนตรีแจ้งมีภารกิจ