“วิษณุ” ไม่ขอชี้แจงอะไรอีก หลังถูกอภิปราย “ดึงฟ้าต่ำ”