"จาตุรนต์"ปัดตอบเข้า"อนาคตใหม่"หลังร่วมกิจกรรมหลายครั้ง