พ่อลันลาเบล มอบ “บราปีกนก” ให้ตำรวจเป็นหลักฐานเปรียบเทียบ