ถอดบทเรียนน้ำท่วมอุบลฯ ภาครัฐยอมรับบูรณาการข้อมูลล้มเหลว

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แม้น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี สถานการณ์ภาพรวมใกล้คลี่คลาย แต่ความความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจสะท้อนสภาพปัญหาบางอย่างที่เป็นบทเรียนของหลายฝ่ายในการพัฒนาระบบรับมือภัยพิบัติในอนาคต ติดตามได้จากรายงานของคุณนงนภัส พัฒน์แช่ม 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน