กรมบัญชีกลาง ขยายเวลาร้านค้าสมัครร่วม“ชิมช้อปใช้”ถึง 15 ต.ค. 62