"อัจฉริยะ" เตรียมส่งหลักฐานเพิ่มเติมกรณีชุดที่ลันลาเบลใส่