ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” วันที่ 2 เต็ม 1 ล้านคน – เร่งเพิ่มร้านค้า

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” วันที่ 2 เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบลงทะเบียนเต็มโควตา 1 ล้านคน ตั้งแต่ช่วงเช้า ขณะที่ กระทรวงการคลัง ยืนยันไม่ขยายสิทธิ์ 10 ล้านคน พร้อมสั่งเร่งรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

TOP ประเด็นร้อน