ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” วันที่ 2 เต็ม 1 ล้านคน – เร่งเพิ่มร้านค้า