ยอดผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง