งบหมด!! เลิกจ้างฟ้าผ่า ลูกจ้างชั่วคราว “ครู – ภารโรง – พี่เลี้ยงคนพิการ” โดนทั่ว